Binnen 24 uur leverbaar,
de snelste Pinwinkel van Nederland.

snel,simpel en vertrouwd

Disclaimer PinWinkel

Gebruik van Cookies

Wij, Cyber & Mason Acquisitie ook handelend onder de naam "PinWinkel.nl" (hierna: "PinWinkel") maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website(s) www.PinWinkel.nl, of enige andere website van PinWinkel ("Website(s)") wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere de bezochte pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. In sommige gevallen worden er cookies geplaatst door andere partijen dan PinWinkel. In dat laatste geval geldt het privacy- en cookiebeleid van die andere partij.

Waarom gebruikt PinWinkel cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de Website op een eenvoudiger manier werkt; Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze Websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Op de Website maken wij gebruik van cookies voor het opslaan van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor statistische analyse van het bezoek- en klikgedrag op de Website. Met deze cookies kunnen we u bij een volgende bestelling sneller en gerichter van dienst zijn.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt cookies via uw webbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden

LET OP: Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van onderdelen van onze Website(s).

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze Website en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast, zonder waarschuwing vooraf, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of de regels rondom cookies. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de Website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Privacyverklaring

PinWinkel is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u via de Website(s) van PinWinkel verstrekt. Zie hiervoor tevens onze Privacy verklarin

Privacy statement

Cyber & Mason Acquisitie ook handelend onder de naam PinWinkel (hierna: "PinWinkel") is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u via de website www.PinWinkel.nl of enige andere website van PinWinkel ("Website") aan PinWinkel verstrekt, bijvoorbeeld door het aanvragen van een klantenpas, aanmaken van een online account, plaatsen van een bestelling, of anderszins. Wij nemen de privacy van al onze klanten serieus.

PinWinkel garandeert zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacyregelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze gegevens worden enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden zijnde:

 • aanvragen online PinWinkel account;
 • online bestellen;
 • digitale nieuwsbrieven aanvragen, wijzigen en opzeggen;
 • faciliteren van uw online beheer van uw NAW gegevens;
 • distributie PinWinkel folder;
 • persoonsgebonden marketingactiviteiten;
 • marketinganalyse;
 • statistische analyse van bezoek- en klikgedrag van online bezoekers o.b.v. IP adressen;
 • optimaliseren van de inrichting van de Website.

De door u op deze Website aan PinWinkel verstrekte gegevens worden door ons bewaard voor deze doeleinden. Het gaat dan om de navolgende gegevens (hierna: "Klantgegevens"):

 • PinWinkel pasnummer;
 • Geslacht;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Postcode en huisnummer;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Afleveradres;
 • E-mailadres.

Naast de door u verstrekte Klantgegevens via onze Website, zullen wij ook de onderstaande gegevens opslaan (hierna: "Bezoekgegevens"):

 • IP adres;
 • Doel en/of aantal van uw bezoeken aan de Website en de door u bezochte pagina's.

PinWinkel koppelt deze Bezoekgegevens niet aan persoonlijk identificeerbare informatie. De Bezoekgegevens gebruikt PinWinkel voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de Website en ter optimalisatie van de inrichting van de Website en haar dienstverlening.

PinWinkel beveiligt uw persoonsgegevens tegen verlies en/of wijziging door gebruik te maken van adequate IT maatregelen ten aanzien van beveiliging en toegang. Uw Bezoekgegevens worden op reguliere basis (elke 12 maanden) verwijderd of geanonimiseerd.

Uw Klantgegevens worden verwijderd (van de Website) zodra uw registratie bij de Website door u is beëindigd. Na deze beëindiging kunt u geen gebruik meer maken van bepaalde onderdelen van de Website. Indien u zich wederom wilt aanmelden zult u zich opnieuw moeten inschrijven via de Website.

Op de Website maken wij gebruik van cookies voor het opslaan van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor statistische analyse van het bezoek- en klikgedrag op de website. Een cookie is een tekstbestand dat onder meer wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gebruik van deze Website. Met deze cookies kunnen we u bij een volgende bestelling sneller en gerichter van dienst zijn. Alle gangbare web browsers kunnen dusdanig worden ingesteld dat u als gebruiker alleen cookies accepteert na bevestiging of dat cookies volledig worden geweigerd.

Aangezien PinWinkel integraal onderdeel uitmaakt van de Cyber & Mason Holding kunnen de klantengegevens worden gebruikt voor doorgifte aan de dataverwerkingscentra van de Cyber & Mason Holding of hun IT serviceproviders. Alle doorgifte van persoonsgegevens aan voornoemde instanties zijn onderworpen aan strikte IT veiligheidsprocedures en worden gedaan met inachtneming van nationaal en Europees recht. Toegang tot de klantengegevens is beperkt tot de personen die bevoegd zijn om gegevens te verwerken en/of beveiliging en IT onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.


Uw gegevens worden niet voor enig ander doel aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

U heeft als klant het recht tot inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens en op het wijzigen van deze gegevens. U bent als klant te allen tijden bevoegd om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met PinWinkel in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met PinWinkel via onderstaande gegevens.

Indien u meer informatie wenst te vernemen, vragen, klachten dan wel op- en aanmerkingen heeft over ons privacybeleid of andere aspecten van deze website of service, neem dan contact op met ons via de volgende contactgegevens:

mei 2013

Zij gingen u al voor